Bangkok

Chhiùng Wikipedia lòi

Bangkok (Thai-ngî:กรุงเทพมหานคร) he Thai-koet sú-tû, ya-he Thai-koet chṳn-chhṳ, kîn-chi, mo-yi, vùn-fa, sa-fi, khô-kî, kau-yuk lâu kok fông-mien chûng-sîm