Mùng-kú

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mùng-kú-koet)
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Mùng-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蒙古" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Mùng-kú-koet
Монгол Улс
Flag of Mongolia.svg
State emblem of Mongolia.svg
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Mongolia (orthographic projection).svg
Mùng-kú ke só-chhai.
sú-tû Ulaanbaatar
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 1,566,000 km² sṳ-kie thi 19 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
ngìn-khiéu
Chṳn-chhṳ vùn-fa
liâng-thô-ngìn

Mùng-kú (蒙古), chhiòn-miàng ham cho Mùng-kú-koet, he chhai-vi Chûng-koet ke pet-piên, Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng yî-nàm ke Â-chû nui-liu̍k koet-kâ. Sú-tû ku-thin yî Ulaanbaatar.

Mùng-kú Ti-koet he chên thúng-chhṳ ko Êu-Â thai-liu̍k ke khiòng-thai ke ti-koet.

Ngoi Mùng-kú chhai 20 Sṳ-ki thu̍k-li̍p chhut-hi. 1961-ngièn, Mùng-kú sṳ̀n-vì Lièn-ha̍p-koet sṳ̀n-yèn-koet. Sû-lièn kié-san yî-heu, Mùng-kú sṳt-hi chṳ̂-chhu. 1992-ngièn fong-hi Sa-fi chú-ngi, chhûi-hàng tô tóng-chṳ lâu chúng-thúng-chṳ mìn-chú. Sṳ̍t-hàng ngi-fi-chṳ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]