Mùng-kú-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Liá-piên "Mùng-kú-koet" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蒙古國" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Mùng-kú-koet
Flag of Mongolia.svg

Mùng-kú-koet nái chhai-vi Chûng-koet ke pet-piên、Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng yî-nàm ke Â-chû nui-liu̍k koet-k. Sú-tû ku-thin yî Vû-làn-pâ-thok. Mùng-kú Ti-koet he chên thúng-chhṳ ko Êu-Â thai-liu̍k ke khiòng-thai ke ti-koet.

Ngoi Mùng-kú chhai ngi-sṳ̍p sṳ-ki thu̍k-li̍p chhut-hi. 1961-ngièn, Mùng-kú-koet sṳ̀n-vì Lièn-ha̍p-koet sṳ̀n-yèn-koet. Sû-lièn kié-san yî-heu, Mùng-kú sṳt-hi chṳ̂-chhu. 1992-ngièn fong-hi Sa-fi chú-ngi, chhûi-hàng tô tóng-chṳ lâu chúng-thúng-chṳ mìn-chú. Sṳ̍t-hàng ngi-fi-chṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]