Mùng-kú-koet

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Mùng-kú-koet
Flag of Mongolia.svg

Mùng-kú-koet nái chhai-vi Chûng-koet ke pet-piên、Ngò-lò-sṳ̂ lièn-pâng yî-nàm ke Â-chû nui-liu̍k koet-k. Sú-tû ku-thin yî Vû-làn-pâ-thok. Mùng-kú Ti-koet he chên thúng-chhṳ ko Êu-Â thai-liu̍k ke khiòng-thai ke ti-koet.

Ngoi Mùng-kú chhai ngi-sṳ̍p sṳ-ki thu̍k-li̍p chhut-hi. 1961-ngièn, Mùng-kú-koet sṳ̀n-vì Lièn-ha̍p-koet sṳ̀n-yèn-koet. Sû-lièn kié-san yî-heu, Mùng-kú sṳt-hi chṳ̂-chhu. 1992-ngièn fong-hi Sa-fi chú-ngi, chhûi-hàng tô tóng-chṳ lâu chúng-thúng-chṳ mìn-chú. Sṳ̍t-hàng ngi-fi-chṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]