跳至內容

Tbilisi

Chhiùng Wikipedia lòi
Tbilisi.

Tbilisi (Khiâu-chhṳ-â-ngî: თბილისი) , he kîm-hâ Khiâu-chhṳ-â ke sú-tû, ya-he Kô-kâ-sok thi-khî ke chho̍k-miàng kú-tû. Kí 2010-ngièn thúng-kie sú-sṳ, Tbilisi ngìn-khiéu 1,152,500 ngìn, sṳ-khî ngìn-khiéu tha̍t-to 1,485,293 ngìn.


Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Khô ho̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]