Chungcheong Pet-tho

Chungcheong Pet-tho
충청북도
—  Tho  —
  chón-siá
 - Hangul 충청북도
 - Hon-sṳ 忠淸北道
 - McCune-Reischauer Ch’ungch’ŏngbukto
 - Koet-ngî Lò-mâ-sṳ Chungcheongbuk‑do
Chungcheong Pet-tho ke só-chhai.
Chungcheong Pet-tho ke só-chhai.
Chhô-phêu: 36°45′N 127°45′E / 36.750°N 127.750°E / 36.750; 127.750
Koet-kâ  Hòn-koet
Sú-fú Cheongju
Mien-chit
 - Só-yû 7,433 km2
Ngìn-khiéu (October, 2014)
 - Só-yû 1,578,934 ngìn
 - Me̍t-thu 212.4/km2
Mióng-cham eng.cb21.net

Chungcheong Pet-tho (Hòn-koet-ngî: 충청북도/忠淸北道) he Thai-hòn Mìn-koet chûng-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 7446.92 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,527,339-ngìn. Tho chṳn-fú só-chhai thi vi Cheongju Sṳ, kón-lî 3-sṳ 9-khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]