Chungcheong Pet-tho

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chungcheong Pet-tho.

Chungcheong Pet-tho (Hòn-ngî: 충청북도/忠淸北道) he Thai-hòn Mìn-koet chûng-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 7446.92 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,527,339-ngìn. Tho chṳn-fú só-chhai thi vi Cheongju Sṳ, kón-lî 3-sṳ 9-khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]