Eumseong Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Eumseong Khiun.

Eumseong Khiun (Hòn-koet-ngî: 음성군/陰城郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 521.05 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 97,211-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]