Boeun Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
Boeun Khiun.
Boeun Khiun.

Boeun Khiun (Hòn-koet-ngî: 보은군/報恩郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun, vi-yî Daejeon Kóng-vet-sṳ tûng-pet. Chúng mien-chit 584.45 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 43,245-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]