跳至內容

Cheongwon Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
Cheongwon Khiun.
Cheongwon Khiun.

Cheongwon Khiun (Hòn-koet-ngî: 청원군/淸原郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 779.06 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 123,984-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]