跳至內容

Jecheon Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Jecheon Sṳ.
Jecheon Sṳ.

Jecheon Sṳ (Hòn-koet-ngî: 제천시/堤川市) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak sàng-sṳ, he Tho-nui ke sâm-ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, vi-yû Tho ke tûng-phu. Chúng mien-chit 882.47 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 137,147-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]