Chungcheong Nàm-tho

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chungcheong Nàm-tho.

Chungcheong Nàm-tho (Hòn-ngî: 충청남도/忠淸南道) he Thai-hòn Mìn-koet sî-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 8,204 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 2,033,019-ngìn, kón-lî 8-sṳ 7-khiùn. 1989-ngièn Daejeon Kóng-vet-sṳ lì-khôi Chungcheong Nàm-tho ke kón-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]