跳至內容

Dangjin Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Dangjin Sṳ.

Dangjin Sṳ (Hòn-koet-ngî: 당진시/唐津市) he Hòn-koet Chungcheong Nàm-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 664.13 phìn-fông kûng-lî, 2013-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 163,170-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]