跳至內容

Cheonan Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Cheonan Sṳ.
Cheonan Sṳ.
Thiên-ôn-sṳ.

Cheonan Sṳ (Hòn-koet-ngî: 천안시/天安市) he Hòn-koet Chungcheong Nàm-tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 636.25 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 582,753-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]