Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho

Chhiùng Wikipedia lòi
Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho
제주특별자치도
—  Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho  —
  chón-siá
 - Hangul 제주특별자치도
 - Hon-sṳ 濟州特別自治道
 - McCune-Reischauer Cheju T'ŭkpyŏl Chach'ido
 - Koet-ngî Lò-mâ-sṳ Jeju Teukbyeoljachi-do

Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho ke khì-é
Khì-é
Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho ke só-chhai.
Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho ke só-chhai.
Koet-kâ  Hòn-koet
Sú-fú Jeju
Mien-chit
 - Só-yû 1,849 km2
Ngìn-khiéu
 - Só-yû 604,771 ngìn
 - Me̍t-thu 327.1/km2
Yù-phiên ho-mâ 690-000~699-999
Thien-fa khî-mâ +82-64-7xx
Mióng-cham Official Website

Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho (Hòn-koet-ngî: 제주특별자치도/濟州特別自治道) he Thai-hòn Mìn-koet ke 1 chak thi̍t-phe̍t chhṳ-chhṳ-tho.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

模板:Jeju Thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-tho