跳至內容

Thai-thùng-khî (Thòi-vân)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-thùng-khî (Thòi-pet-sṳ))

Thai-thùng-khî (大同區) he Thòi-vân Thòi-pet-sṳ ha-hot ke yit-ke khî.