跳至內容

Wikipedia:Yù-mî thù-phién

Chhiùng Wikipedia lòi
Hak-kâ-ngî Wikipedia ke Yù-mî thù-phién.

Yù-mî thù-phién


Yosemite Koet-kâ Kûng-yèn he yit-chho Mî-koet ke Koet-kâ Kûng-yèn, Mien-chit vì 3,080.74 phìn-fông kûng-lî.

Mièn-fâ-páu he yit-chho Thú-ngí-khì "Sṳ-kie Chhit-thai Khì-kôn" chṳ̂ chhṳ-yèn kín-tiám.

Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu he yit-chho Tet-koet Pâ-phat-li-â sî-nàm-fông ke Sàng páu, khî-lì Füssen-chṳ́n yok 4 kûng-lî, chhai Tet-koet lâu O-thi-li piên-kie.