跳至內容

Yosemite Koet-kâ Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Yosemite Koet-kâ Kûng-yèn.

Yosemite Koet-kâ Kûng-yèn (Yîn-ngî: Yosemite National Park) he yit-chho Mî-koet ke Koet-kâ Kûng-yèn, fam-vì vàng-khiam Kâ-chû chûng-sî phu. Kûng-yèn mien-chit he 3,080.74 Phìn-fông Kûng-lî.