Pak-khô-chhiòn-sû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Pak-khô-chhiòn-sû

Pak-khô-chhiòn-sû he tui Ngìn-lui ko-hi chit-lui ke chhiòn-phu chṳ-sṳt fe̍t-chá mêu-yit lui chṳ-sṳt ke sû-mien chak-yeu.

Pak-khô-chhiòn-sû thûng-sòng he chṳ́ yit thai-tho sû. liá-ke chhṳ̀-ki chhai sî-fông chui chó chhut-chhṳ Hî-lia̍p-vùn εγκύκλιος.