Khièn-han chhâ-chho

跳至導覽 跳至搜尋

Yîn-vi hâ-poi ke ngièn-yîn, ngì mò-fap-thu 封鎖或解封其他使用者的編輯權限:

汝正先請求嘅操作單淨有邇隻用戶群組嘅用戶做得使用:Kón-lî-yèn