Khon Wikipedia:Sandbox ke ngièn-sṳ́-mâ

跳至導覽 跳至搜尋

Yîn-vi hâ-poi ke ngièn-yîn, ngì mò-fap-thu phiên-siá pún-chông:

您的 IP 位址已被 所有維基媒體基金會的 Wiki 封鎖

Tks4Fish (meta.wikimedia.org) 封鎖。 原因為:Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected.

  • 封鎖開始時間:04:07, 17 Ngi-ngie̍t 2021
  • 封鎖結束時間:04:07, 17 Ngi-ngie̍t 2024

您目前的 IP 位址為 3.239.33.139,被封鎖的範圍是 3.239.0.0/16。 請在您進行的查詢裡包含以上詳情。

如果您認為您可能被誤判封鎖,您可於禁止使用開放代理全域方針查看進一步資訊與指示。 或者,請於元維基請求審查討論封鎖原因,或將以上詳情包含在電子郵件發送到 stewards@wikimedia.org監管員 OTRS 團隊查詢。


Ngì cho-tet khon fe̍t-chá copy liá ya̍p ke ngièn-sṳ́-mâ:

Chón-thèu to Wikipedia:Sandbox.