Wikipedia:Tiâu-mùg-tsîn-sién/kûi-tset

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Wikipedia:Tiâu-mùg-zín-sièn/gúi zèd)
khuai-kiat fông-sṳt
WP:TMK

Tiâu-mùg-tsîn-sién/kûi-tset 【條目精選候選】

Liá-he yit-ke phìn-sién fi-tshòng, ngi̍p-sién ke tsok-phín nèn-la tsin-ngi̍p Tiâu-mùg-zín-sièn pit-sî he Wikipedia ke kiet-tsok tién-fam .

tshûi-tsien thì-miàng-tsá khó-tsok fán-tsok yi-kien tsin-hàng phien-fu, yî-khi̍p tsṳ̂n-sṳ̀n te tshṳ̀n-sṳ tsṳn-mien kôn-tiám. ká-sṳ́ tshûi-tsien ke he tshṳ-kâ tshâm-kâ ke tsok-phín, tshiáng tsu-mìn "tshṳ-tsien". put-tso-tet yit-tshṳ tshûi-tsien án-tô tsok-phín, ká-sṳ tón-sṳ̀-kiên yû thai-tô thì-miàng, án-nàn tso-tó kûng-phìn hak-kôn.

這係一個評選會場,入選个作品能罅進入條目精選必須係維基个傑作典範

推薦擐名者可著反著意見進行辯護,以及真誠地陳述正面觀點。假使推薦个係自家參加个作品,請註明「自薦」。不做得一次推薦恁多作品,假使短時間有太多擐名,恁難做到公平客觀。

特色條目个主愛條件:

學術綜博:在百科全書上必須說明个事項皆已淰足,文章易讀、構成精實、冇明顯个未完成部分。

內容充實:導論內容精煉但足以概括認識搣個條目,各章節充分介紹論述。

冇錯別字,且標點符號應用得當。


提名程序

  • 在被擐名條目對話頁个頂部增加{{FAC}}模板

投票程序

  • 請確認閣下具有投票資格,即為自動確認用戶。
  • 投票,以支持、反著或中立表明觀點,並附上理由,過來加上簽名。

存檔程序

  • 投票期為兩週(14日)。投票期結束後,如果有超過40%該條目就會入選為特色條目。假如時效已過,未能達到票數愛求,擐名條目將從名單中刪除,列入檔案。