Â-mê-ha̍p-lâ-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Â-mê-ha̍p-lâ-ngî (አማርኛ) he Âi-set-ngò-pí-â ke kôn-fông ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung-chá he lòi-chhṳ Âi-set-ngò-pí-â thi-khî chûng-phu ke Â-mê-ha̍p-lâ-ngìn.

Â-mê-ha̍p-lâ-ngî thù-péu
  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o ʷä
[ʷə]
ʷi ʷa ʷe ʷə
[ʷɨ]
h  
l    
   
m    
ś    
r    
s    
š    
b    
v    
t    
č    
n    
ñ    
ʾ    
k
x  
w  
ʿ  
z    
ž    
y  
d    
ǧ    
g
   
č̣    
   
   
ṣ́  
f    
p    
  ä
[ə]
u i a e ə
[ɨ]
o ʷä
[ʷə]
ʷi ʷa ʷe ʷə
[ʷɨ]