1059-ngièn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sṳ-ki: 10 sṳ-ki 11 sṳ-ki 12 sṳ-ki
Ngièn-thoi: 1020 ngièn-thoi 1030 ngièn-thoi
1040 ngièn-thoi 1050 ngièn-thoi 1060 ngièn-thoi
1070 ngièn-thoi 1080 ngièn-thoi
Ngièn: 1054-ngièn 1055-ngièn 1056-ngièn 1057-ngièn
1058-ngièn 1059-ngièn 1060-ngièn
1061-ngièn 1062-ngièn 1063-ngièn 1064-ngièn
Ngièn-ho:

1059-ngièn he phìn-ngièn, ngièn-tàn he lî-pai-liuk.


Thai-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhut-se ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ko-sṳ̂n ke ngìn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiet-khiang[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fûng-siu̍k si̍p-koan[phiên-siá | 編寫原始碼]