Asakusa Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhién-chhó Chhàm是東京地下鐵、東武鐵道及東京都交通局(都營地下鐵)的鐵路車站,位於東京都台東區。東京地下鐵站區的實際站址為淺草一丁目,東武鐵道為花川戶一丁目,東京都交通局為駒形一丁目。