Châ-é

Chhiùng Wikipedia lòi
美濃油紙傘

Châ-é (遮仔[1]), me ôn-to Yí-sán (雨傘) lâu Yí-châ (雨遮), he yit-chúng yung-lòi tí , siet lâu ngit-thèu-kông ke kûng-khí.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2024-04-07. 2024-04-07 chhà-khon. 

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Châ-é siông-koân ke tóng-on.