Chicago Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chṳ̂-kâ-kô Thai-ho̍k)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chṳ̂-kâ-kô Thai-ho̍k

Chṳ̂-kâ-kô Thai-ho̍k (University of Chicago) he Mî-koet chui fu-sṳn-miàng ke sṳ̂-li̍p Thai-ho̍k tsṳ̂-yit, yù sa̍k-yù thai-vòng Yok-hon Rockefeller kiên-tsṳ̂ yî 1890-ngièn tshóng-phan, 1892-ngièn khôi-kho. Tshai-yî Mî-koet Y-li-nò-chû Chṳ̂-kâ-kô-sṳ.