Esplanade de la Défense Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Esplanade de la Défense Chhàm是巴黎地铁1号线的一个车站,位于皮托和库尔贝瓦交界处,于1992年4月1日启用。