Fù-lì

Chhiùng Wikipedia lòi

Fù-lì ke fa̍t-miang khó-yî tha̍t-tó sṳ̍p-ngièn. Tsúng-lui yû pet-khi̍t fù-lì, thai-ngí fù-lì yî-khi̍p fôi-set fù-lì.