Fap-li̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Fap)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Fap-li̍t he yit-chúng yù chṳn-fú kûi-thin ke hàng-vì phêu-chún.