Fu-chhôn Chhàm (Kîn-ki-tho)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Fu-chhôn Chhàm(부천역)是位于京畿道富川市素砂区深谷本洞的一个车站,副站名是富川大入口(부천대입구),属于首都圈电铁1号线(京仁线)。