Gaebong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Khôi-fûng Chhàm(개봉역)是位于首尔九老区开峰本洞的一个车站,副站名是韩荣神大(한영신대),属于首都圈电铁1号线(京仁线)。