Hò-li-mùng

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-li-mùng

Hò-li-mùng(Yîn-ngî: hormone) he thí-nui ke mêu se-pâu, sièn-thí fe̍t-chá hi-kôn só sán-sâng ke cho-tet yáng-hióng thí-nui khì-thâ se-pâu fa̍t-thûng ke fa-ho̍k vu̍t-chṳt.[1]

  1. "Hormones".