Hòn-tô-lu

Chhiùng Wikipedia lòi
Hòn-tô-lu

Hòn-tô-lu he hien-thoi khì-chhâ ke yit-chak chhùng-yeu chû-sṳ̀n phu-khien, thûng-sòng he yèn-hìn. thûng-ko khúng-chṳ hòn-tô-lu, yun-chón-sú cho-tet khúng-chṳ khì-chhâ hàng-chin ke fông-hiong.