Kâ-sân Digital Thòn-thi Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Kâ-sân Digital Thòn-thi Chhàm是位于首尔衿川区加山洞的一个车站,属于首都圈电铁1号线(京釜线)和首尔地铁7号线。