Kîm-kôa

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kîm-kôa.

Kîm-kôa (金瓜) he Fù-lù-khô Kîm-kôa-su̍k ke chhṳ̍t-vu̍t. Kîm-kôa chhai Chûng-koet kok-thi tû-yû châi-chung.