COVID-19 thai-liù-hàng

Chhiùng Wikipedia lòi
2019-ngièn chṳ 2020-ngièn COVID-19 thai-liù-hàng

COVID-19 thai-liù-hàng (--大流行) he chhṳ 2019-ngièn 12-ngie̍t khôi-sṳ́ yî Chûng-koet Vú-hon vì chûng-sîm ke 2019 kôn-chhong phiang-thu̍k phiang (COVID-19) liù-hàng sṳ-khien. Liá-ke hi-yàm he yîn-vi ngiàm-chhùng kip-sin fû-khi̍p-tho chṳn-heu-khiùn 2 (SARS-CoV-2) yín-hí ke.


Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng 2019–20 outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) siông-koân ke tóng-on.