Hikari, Yamaguchi

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kông-sṳ)
跳至導覽 跳至搜尋
Hikari, Yamaguchi.
Hikari, Yamaguchi.
Hikari, Yamaguchi.

Hikari, Yamaguchi (光市) he Ngit-pún Yamaguchi-yen ke sàng-sṳ, 2012-ngièn ngìn-khiéu 53,946-ngìn, chúng mien-chit 91.94 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]