Kûng-tshun

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Kûng-tshun yu-he fûn-mí (分米), he yit-tsúng tshòng-thu tshet-liòng tân-vi.fù-ho vì dm.