跳至內容

Khù-là-chi

Chhiùng Wikipedia lòi
Khù-là-chi

Khù-là-chi(Yîn-ngî: clutch) he chiông khì-chhâ fe̍t khì-thâ thûng-li̍t kî-hài ke Én-jìn thûng li̍t yî khôi-koân ke fông-sṳt chhòn-thì to chhâ-chhu̍k sông ke chông-chì.