Khiâm-nàm Pu-yî-tshu̍k Mèu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khiâm-nàm Pu-yî-tshu̍k Mèu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-chû

Khiâm-nàm Pu-yî-tshu̍k Mèu-tshu̍k Tshṳ-tshṳ-chûhe Chûng-koet Kui-chû-sénha-hot ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-chû, tshai Kui-chû-sén ke nàm-phu.

黔南布依族苗族自治州系中国贵州省-hot ke 一嘅自治州, tshai Kui-chû-sén ke nàm-phu.