Chhièn-nàm Pu-yî-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhièn-nàm Pu-yî-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû

Chhièn-nàm Pu-yî-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû he Chûng-koet Kui-chû-sén ke yit-ke chhṳ-chhṳ-chû, chhai Kui-chû-sén ke nàm-phu.