Kiok-khwá

Chhiùng Wikipedia lòi
Kiok-khwá

Kiok-khwá he ngìn-lui tsiuk-phu lâu thúi siông-lièn ke phu-vi, tsû-sṳ̀n pâu-hàm chhit-khwài Fû-kut kâ-song tsiuk-phu ke Tsak-kut lâu séu-thúi ke ku-ket.