Kuet-tho

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Kuet-tho (國道) tsit yit-ke kuet-kâ kin-nui kûng-lu tsú kon sién ke tsúng-tshṳ̂n, sṳ̀-sòng tsṳ́-khi tshiòn-kuet tsṳn-tshṳ.