Lân-mî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Gray536.png
Stomach colon rectum diagram-en.svg

Lân-mî he yit-ke Mâng-tshòng fu-su̍k kiet-kèu, tshai khiéu-ngî chûng yû-sṳ̀ pûn tshṳ̂n-tso Mâng-tshòng.