Ló-tshú

Chhiùng Wikipedia lòi
Ló-tshú

Ló-tshú he yit-tsúng thung-vu̍t, khì-tsûng hàm-yû Tshông-tshú, Sâ-tshú, Thai-tshú, Séu-tshú, yî-khi̍p khì-thâ tshîn-yèn thung-vu̍t. Ló-tshú kóng-fat fûn-phu tshai-yî Nàm-khi̍t yî-ngoi ke liu̍k-thi. Muk-tshièn khiung-yû thai-yok lióng-pak pat-sṳ̍p ke Su̍k, tsṳ-séu yû yit-tshiên sâm-pak ke tsúng-lui. Ló-tshú he séu-su lâu Ngìn-lui pó-tshṳ̀ tshîn-me̍t fàn-sṳn ke thung-vu̍t lui tsṳ̂-yit.