Long Xuyên

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Liùng-chhôn-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Long Xuyên

Long Xuyên he Ye̍t-nàm An Giang sén sén-fi.