Liû-khiû Khiùn-tó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Liû-khiû Khiùn-tó

Liû-khiû Khiùn-tó he Thai-phìn-yòng sî-phu ke yit-hì lie̍t-tó yí-khiùn, tshai Thòi-vân-tó lâu Kiú-chiu-tó tsṳ̂-kiên.