Rạch Giá

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Li̍t-ka-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Rạch Giá

Rạch Giá he Ye̍t-nàm Kiên Giang sén sén-fi.