Liu̍k-yòng Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Liu̍k-yòng Chhàm是位于韩国京畿道楊州市綠揚洞的一个车站,属于京元电铁线。