Lo̍k-chhám-kî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Lo̍k-chhám-kî. Lo̍k-chhám-kî ( Los Angeles) he yit-chho Mî-koet sî-ngan Kâ-chû nàm-phu ke sàng-sṳ, on-cheu ngìn-khiéu phài-miàng, Lo̍k-chhám-kî he Kâ-chû ke thi-yit thai sàng, yúng-yû chhêu-ko si-pak van ngìn-khiéu, ya-he Mî-koet ke thi-ngi thai-sàng. Lo̍k-chhám-kî ke mien-chit he 469.1 phìn-fông yîn-lî. 1850-ngièn 4-ngie̍t 4-ngit Lo̍k-chhám-kî chṳn-sṳt kien-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-hìn[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-fú lâu Ngi-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu Hien-thoi sên-fa̍t[編寫 | 編寫原始碼]

=== Chhòn-mòi === suce ma bite

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-yèn[編寫 | 編寫原始碼]

Mî-sṳ̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Kî-chhòng[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Siông-kôan Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Yû-hó Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]