Mariana Hói-kiêu

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mâ-lî-â-na̍p-hói)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Mariana Hói-kiêu he Thai-phìn-yòng ke yit-chak hói-kiêu.