Sîn-long Mì-pok

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mì-pok)

Sîn-long Mì-pok (新浪微博), kién-chhṳ̂n Mì-pok (微博), he yit ke sa-khiùn mióng-lu fu̍k-vú mióng-cham.

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]