Muk-chṳp

Chhiùng Wikipedia lòi

Muk-chṳp (目汁[1]), me ôn-to Ngián-chṳp (眼汁) lâu Ngián-súi (眼水), he mu̍k-chû ngo-poi ke lui-sien (淚腺) fûn-pi ke yi̍t-thí.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2024-04-07. 2024-04-07 chhà-khon. 

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Muk-chṳp siông-koân ke tóng-on.